Marques Brownlee

Marques Brownlee Marques Brownlee

  • 30
  • 2.7 אלפי
MKBHD: Quality Tech Videos | ILawardr | Geek | Consumer Electronics | Tech Head | Internet Personality!

[email protected]

NYC

וידאו

21:22The Rivian R1T is an Incredibly Fun Electric Pickup!
The Rivian R1T is an Incredibly Fun Electric Pickup!צפיות 1.4 מיליוןיום לפני
11:56Surface Duo 2: Can This Be Saved?
Surface Duo 2: Can This Be Saved?צפיות 1.6 מיליוןיום לפני
8:50Pixel 6/6 Pro Unboxing & First Look!
Pixel 6/6 Pro Unboxing & First Look!צפיות 3.8 מיליוןיום לפני
13:19NEW M1 Max MacBook Pro Reaction: The Ports are Back!
NEW M1 Max MacBook Pro Reaction: The Ports are Back!צפיות 4.7 מיליוןיום לפני
10:15Apple Watch Series 7 Review: Spot the Differences!
Apple Watch Series 7 Review: Spot the Differences!צפיות 2.8 מיליון8 ימים לפני
33:15Reviewing EVERY iPhone Ever!
Reviewing EVERY iPhone Ever!צפיות 3.9 מיליון8 ימים לפני
11:27Surface Laptop Studio Impressions: Windows 11 With a Twist!
Surface Laptop Studio Impressions: Windows 11 With a Twist!צפיות 2.5 מיליון15 ימים לפני
18:23iPhone 13 Pro Review: Better Than You Think!
iPhone 13 Pro Review: Better Than You Think!צפיות 4.6 מיליון22 ימים לפני
10:49RED V-RAPTOR Impressions: 8K 120fps!
RED V-RAPTOR Impressions: 8K 120fps!צפיות 1.5 מיליון22 ימים לפני
18:03iPhone 13 Review: Lowkey Great!
iPhone 13 Review: Lowkey Great!צפיות 3.8 מיליון22 ימים לפני
9:08iPad Mini 2021 Review: Pocketable Power!
iPad Mini 2021 Review: Pocketable Power!צפיות 3.8 מיליוןחודש לפני
11:03iPhone 13 Unboxing & Impressions!
iPhone 13 Unboxing & Impressions!צפיות 7 מיליוןחודש לפני
13:493 Features the iPhone 13 Didn't Add!
3 Features the iPhone 13 Didn't Add!צפיות 3 מיליוןחודש לפני
12:24iPhone 13 Event Reaction: Everything New!
iPhone 13 Event Reaction: Everything New!צפיות 8 מיליוןחודש לפני
11:49Real Thoughts on Tech Leaks!
Real Thoughts on Tech Leaks!צפיות 2 מיליוןחודש לפני
19:24Driving 1000 Miles in 3 Cars: Gas vs Electric!
Driving 1000 Miles in 3 Cars: Gas vs Electric!צפיות 2.5 מיליוןחודש לפני
12:48Samsung Z Flip 3 Review: The First Big Step!
Samsung Z Flip 3 Review: The First Big Step!צפיות 3.5 מיליוןחודש לפני
15:07The Tesla Bot: Explained!
The Tesla Bot: Explained!צפיות 4.2 מיליוןחודש לפני
15:09Samsung Z Fold 3 Review: Let's Talk Ambition!
Samsung Z Fold 3 Review: Let's Talk Ambition!צפיות 3.1 מיליון2 חודשים לפני
9:55Google Pixel 5A: Spot the Difference!
Google Pixel 5A: Spot the Difference!צפיות 2.8 מיליון2 חודשים לפני
6:24Samsung Galaxy Z Flip 3 Impressions: Design Refresh!
Samsung Galaxy Z Flip 3 Impressions: Design Refresh!צפיות 5 מיליון2 חודשים לפני
11:10Samsung Galaxy Z Fold 3 Impressions: 3 New Features!
Samsung Galaxy Z Fold 3 Impressions: 3 New Features!צפיות 3 מיליון2 חודשים לפני
10:09Pixel 6's Tensor Chip: Let's Talk!
Pixel 6's Tensor Chip: Let's Talk!צפיות 3.8 מיליון2 חודשים לפני
10:08The Electric Hummer: Hands-On & Impressions!
The Electric Hummer: Hands-On & Impressions!צפיות 2.3 מיליון2 חודשים לפני
10:12Nothing Ear(1) Review: See Through the Hype!
Nothing Ear(1) Review: See Through the Hype!צפיות 3 מיליון2 חודשים לפני
8:55The iPhone 13 Models!
The iPhone 13 Models!צפיות 4.3 מיליון2 חודשים לפני
20:42Tesla Model S PLAID Impressions: Re-Inventing the Wheel!
Tesla Model S PLAID Impressions: Re-Inventing the Wheel!צפיות 9 מיליון3 חודשים לפני
14:19How Do YouTubers Make Money? (And Other Questions We Have to Answer)
How Do YouTubers Make Money? (And Other Questions We Have to Answer)צפיות 2.5 מיליון3 חודשים לפני
12:23iPadOS 15 Review: Dropped Expectations!
iPadOS 15 Review: Dropped Expectations!צפיות 2.7 מיליון3 חודשים לפני
12:26iOS 15 Hands-On: Top 5 New Features!
iOS 15 Hands-On: Top 5 New Features!צפיות 8 מיליון3 חודשים לפני

תגובות